Infolinka: 567 303 606 Facebook: FINANCE ALBATROS Twitter: FINANCE ALBATROS Linkedin: FINANCE ALBATROS

Stavební spoření

 
 • Účelový druh spoření, při kterém vkladatel dlouhodobě ukládá prostředky u specializované banky (stavební spořitelny).
 • V průběhu spoření může čerpat státní podporu a po jeho skončení získává, při splnění dalších podmínek, nárok na úvěr ze stavebního spoření.
 • Spojuje v jeden kompaktní celek spoření a poskytnutí účelového úvěru. Ten je charakterizován nízkými a pevnými úrokovými sazbami po celou dobu jeho splácení.

 

VÍCE INFORMACÍ

Jak funguje stavební spoření?

Stavební spoření má dvě fáze:

 1. Fáze spořící - vkladatel ukládá většinou pravidelně vklady na účet stavebního spoření a stát mu k nim poskytuje státní podporu. Vklady a státní podpora na účtu stavebního spoření jsou úročeny a tyto úroky jsou osvobozeny od daně z příjmu. Vklady na účtu stavebního spoření jsou pojištěny ze zákona.
 2. Fáze úvěrová - následuje po fázi spořící a spočívá v poskytnutí výhodného úvěru ze stavebního spoření na bytové potřeby.

Stavební spoření tedy představuje výhodné ukládání peněz a zároveň možnost získat výhodný úvěr na bytové potřeby.

Státní podpora - vznik nároku na státní podporu

U smluv uzavřených po 1. 1. 2004 může státní podporu získat:

 1. občan ČR,
 2. občan EU, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území ČR a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem ČR,
 3. fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem ČR,
 4. má-li účastník splňující výše uvedené podmínky uzavřeno v jednom kalendářním roce více smluv, přísluší státní podpora na ty smlouvy, u kterých o její přiznání písemně požádal. Přitom se postupně poukazují zálohy státní podpory přednostně z uspořených částek u dříve uzavřených smluv, přičemž celkový součet záloh státní podpory ke všem smlouvám účastníka v příslušném kalendářním roce nesmí přesáhnout částku 2.000 Kč.

Podmínky výplaty státní podpory

Smlouvy uzavřené po 1. 1. 2004:

 1. Nárok na výplatu státní podpory má účastník, pokud po dobu 6-ti let nebylo nakládáno se vkladem.

Výše státní podpory

 1. Státní podpora činí 10 % z ročně uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však 2.000 Kč (maximální částka úspor 20.000 Kč).

Bezpečnost stavebního spoření

 1. Jedním z nejvýznamnějších atributů stavebního spoření je jeho vysoká bezpečnost.
 2. Stavební spoření mohou provozovat pouze specializované banky na základě zvláštního oprávnění.
 3. Díky omezení rizikových obchodních aktivit stavebních spořitelen zákonem lze stavební spoření považovat za jeden z nejbezpečnějších finančních produktů.

 

Stavební spoření je stále oblíbené. Kontaktujte nás pro více informací.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

FINANCE ALBATROS, s.r.o.
Znojemská 4320/76
586 01 Jihlava
Tel.: +420 567 303 606
Fax.: +420 567 303 606
E-mail: fa@financealbatros.cz

 

© FINANCE ALBATROS, s.r.o. všechna práva vyhrazena | edited by n.e.s.p.i.