Infolinka: 567 303 606 Facebook: FINANCE ALBATROS Twitter: FINANCE ALBATROS Linkedin: FINANCE ALBATROS

Majetkové pojištění

 
 • Majetkové pojištění poskytuje finanční náhradu škody v důsledku živelních událostí, krádeže či vandalismu
 • Základním cílem je ochrana majetku při nepředvídatelných událostech.
 • Není rezervotvorné, nefunguje tedy za jinými účely, než je krytí rizika.
 • Toto pojištění rozdělujeme na občanské a pojištění podnikatelů a podniků.

Více informací

Z majetkového pojištění můžete volit tyto produkty nebo jejich kombinace:

Pojištění rodinných domů

 1. Týká se trvale obývaných rodinných domů, které jsou zachovalé a udržované a jež jsou ve vlastnictví občanů, rodinných domů ve výstavbě, dalších budov a staveb, které jsou zachovalé a udržované (hospodářské budovy, garáže, bazény, ploty, chodníky).
 2. Musí být umístěny na pozemku náležejícím k rodinnému domu stavebního materiálu a věcí sloužících k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci pojištěné nemovitosti (stavební mechanismy). ​

Pojištění domácnosti

 1. Pojištění věcí, které tvoří soubor zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu (nábytek, koberce, osvětlovací tělesa, kuchyňské přístroje, pračka…).
 2. Pojištění věcí, které slouží k uspokojování potřeb členů domácnosti (audiovizuální a výpočetní technika, foto technika, sportovní vybavení, starožitnosti, sbírky, cennosti, knihy, oblečení…).
 3. Příslušenství bytu a stavební součásti, které jste si sami pořídili (malby, tapety, obklady, dlažby, parkety, plovoucí podlahy, vestavěný nábytek, zděné bytové jádro….).
 4. Pojištění elektromotorů domácích spotřebičů a elektromotorů patřících k technickému zařízení bytu.
 5. Pojištění souboru věcí sloužících k výdělečným účelům nebo k výkonu povolání. Pojištění garáže a souboru zařízení garáže.

Pojištění bytových domů

 1. Týká se bytových domů, které jsou zachovalé, udržované a jež jsou ve vlastnictví občanů, respektive kdy si vlastníci (nebo budoucí vlastníci) bytových jednotek za účelem správy společných částí domů zřídili právnickou osobu (např. družstvo, s.r.o.).
 2. Dále se týká bytových domů ve výstavbě, dalších budov a staveb, které jsou zachovalé a udržované (hospodářské budovy, garáže, bazény, ploty, chodníky) a jsou umístěné na pozemku náležejícím k bytovému domu; stavebního materiálu a věci sloužících k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci pojištěné nemovitosti (stavební mechanismy).

Pojištění bytů

 1. Pojištění bytů nebo nebytových prostor, vedlejších místností (sklepní kóje, garáže), které jsou určeny ke společnému užívání s bytem, resp. nebytovým prostorem, váš spoluvlastnický podíl na společných částech domu.

Pojištění chat a chalup

 1. Pojištění přechodně obývaných rekreačních budov, které jsou zachovalé a udržované a jež jsou ve vlastnictví občanů, rekreačních budov ve výstavbě, dalších budov a staveb, které jsou zachovalé a udržované (hospodářské budovy, garáže, bazény, ploty, chodníky) a jsou umístěné na pozemku náležejícím k rekreační budově.
 2. Dále stavebního materiálu a věcí sloužících k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci pojištěné nemovitosti (stavební mechanismy), movitých věcí – souboru zařízení rekreačního objektu.

Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě

 1. Týká se škod na zdraví, věcech i jiných škod, jež vzniknou na území České republiky a které můžete způsobit nejen Vy, ale i ostatní členové Vaší domácnosti.
 2. V tomto pojištění je automaticky zahrnuta např. i odpovědnost za škodu způsobenou Vaším psem.

Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pojištěné nemovitosti

 1. Odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo poškozením cizího majetku.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobeno zaměstnavateli

 1. Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli.

Pojištění právní ochrany

 1. Účelem pojištění právní ochrany je odstranit nebo alespoň zmírnit nepříznivé důsledky nahodilých právních sporů a výdajů s tím spojených.
 2. Pojištění právní ochrany podporuje pojištěného při prosazování jeho oprávněných právních zájmů a nese nebo zmírňuje riziko vzniklých nákladů.

Zabezpečte si svůj majetek. Navrhneme Vám to nejlepší řešení.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

FINANCE ALBATROS, s.r.o.
Znojemská 4320/76
586 01 Jihlava
Tel.: +420 567 303 606
Fax.: +420 567 303 606
E-mail: fa@financealbatros.cz

 

© FINANCE ALBATROS, s.r.o. všechna práva vyhrazena | edited by n.e.s.p.i.