Infolinka: 567 303 606 Facebook: FINANCE ALBATROS Twitter: FINANCE ALBATROS Linkedin: FINANCE ALBATROS

Neživotní pojištění

 
 • Od životního pojištění se liší tím, že pracuje s absolutně náhodnými jevy.
 • Mezi nejvýznamnější produkty patří úrazové pojištění nebo pojištění pracovní neschopnosti.
 • Není rezervotvorné, nefunguje tedy za jinými účely, než je krytí rizika.
 • Rozsah pojišťovaných rizik je na rozdíl od životního pojištění u neživotního velmi obsáhlý.

VÍCE INFORMACÍ

Z neživotní pojištění můžete volit tyto produkty nebo jejich kombinace:

Úrazové pojištění

 1. Nejvýznamější produkt této kategorie.
 2. Měl by nad ním uvažovat určitě každý klient, ovšem je třeba jasně určit, jaká rizika jsou skutečně podstatná a jaká nikoliv.
 3. Pojišťovny nabízejí pojištění rizika smrti, trvalých následků a úrazů, jež nezanechají trvalé následky.

Trvalé následky úrazů

 1. Nejdůležitější je zajistit klienta proti trvalým následkům úrazu.
 2. Není nic horšího pro finanční zdraví rodiny nebo jedince, když dojde k omezení příjmů (nebo úplnému zastavení) a zároveň ke zvýšení výdajů.
 3. U úrazového pojištění je výhodnější zvolit trvalé následky s progresí, jelikož klient tím získá za nižší pojistné vyšší pojistné plnění u nejzávažnějších úrazů.

Smrt úrazem

 1. Smrt úrazem je riziko, které stojí za zvážení.
 2. Pochopitelně nedává téměř žádný význam u dětí, které nevydělávají peníze.
 3. A zrovna tak by ho neměl brát vážně ani člověk, který nikoho neživí.
 4. Smrt jako riziko v životním pojištění také zahrnuje tuto variantu, je ale podstatně dražší.
 5. Nahradit životní pojištění úrazovým pojištěním smrti je ovšem hazard.

Pojištění drobných úrazů

 1. Pojištění drobných úrazů v současnosti lze vyřešit dvojím způsobem.
 2. Varianta 1 je forma denního odškodného, varianta 2 forma tělesného poškození.
 3. Varianta 1 funguje náhradou škody za dny léčení úrazu, kde pojišťovny platí za všechny dny zpětně nebo následně až od určité doby léčení.
 4. Varianta 2 vyplácí pevnou částku u každého úrazu v závislosti na tom, o jaké procentuelní poškození tělesné schránky se jedná.
 5. V současné době je populárnější mezi klienty i poradci uzavírat smlouvy, jenž fungují na principu 1. varianty.

Pojištění pracovní neschopnosti

 1. Krytí tohoto rizika je zajímavé zejména pro klienty se středním příjmem nebo mající status OSVČ.
 2. U klientů s menšími příjmy nedochází k významnému propadu příjmu a tak není tolik ohroženo finanční zdraví pracovní neschopností.
 3. U vysokých příjmů bývá pojištění pracovní neschopnosti nedostatečně kryjící výpadek příjmů a zároveň velmi drahé.
 4. U tohoto typu pojištění jsou náklady s ním spojené vyšší než riziko a tento produkt se dá velmi efektivně nahradit samopojištěním.

Pojištění vážných chorob

 1. Některé pojišťovny ho mají zakomponované přímo v tarifu životního pojištění, ovšem z hlediska kalkulace pojistného se jedná o oddělený produkt.
 2. Pojistné plnění nastává, jestliže nastane jedno z vyjmenovaných onemocnění.
 3. Ač se jedná o velmi vážná onemocnění, jako je například rakovina, tak nesení finančního rizika je diskutabilní.
 4. Zaprvé nemusí vždy vážná choroba znamenat trvalý výpadek příjmů, zadruhé je těžké kvantifikovat finanční ztrátu obecně pro všechny vážné choroby.

Pojištění invalidity

 1. Riziko je velké a invalidita může nastat i "neúrazem".
 2. Co pak? Pojistit obecnou invaliditu je velmi drahé.
 3. Navíc ještě s rizikem, že mi vůbec nebude přiznána.
 4. Do rozhodování o pojištění invalidity pasuje pouze teorie o osobních preferencích.
 5. Je třeba zjistit klientův vztah k zodpovědnosti a vztah sobě k samému, teprve pak je možné citlivě zvážit toto finanční riziko.

Přemýšlíte o sjednání neživotního pojištění? Radi Vám poradíme.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

FINANCE ALBATROS, s.r.o.
Znojemská 4320/76
586 01 Jihlava
Tel.: +420 567 303 606
Fax.: +420 567 303 606
E-mail: fa@financealbatros.cz

 

© FINANCE ALBATROS, s.r.o. všechna práva vyhrazena | edited by n.e.s.p.i.