Infolinka: 567 303 606 Facebook: FINANCE ALBATROS Twitter: FINANCE ALBATROS Linkedin: FINANCE ALBATROS

Životní pojištění

 
  • Napomáhá pojištění při zmírnění nepříjemných důsledků neočekávaných situací a finančně zajistit osoby blízké. 
  • Uzavřením člověk získá pojistnou ochranu nejen pro sebe samého nebo rodiny, ale dané prostředky lze zajímavě zhodnotit
  • Nejdůležitější jsou životní pojištění proti riziku smrti, proti riziku trvalé invalidity či smrti úrazem

Více informací

V případě pojistné události (úmrtí, závažné onemocnění, plný invalidní důchod ap.) pojišťovna vyplatí obmyšlené osobě (osoba uvedená ve smlouvě) či pojištěnému pojistné plnění. Tím je pojistná částka nebo kapitálová hodnota (u kapitálových a investičních pojištění) - podle toho, co je vyšší. Některé pojišťovny vyplácí obojí, tj. pojistnou částku a kapitálovou hodnotu. U rizikových pojištění není spořící složka a plněním je pouze pojistná částka.

Jaké druhy pojištění rozeznáváme?

  • Rozeznáváme životní pojištění rezervotvorné, důchodové a rizikové.
  • Rezervotvorná životní pojištění rozdělujeme na kapitálové, klient má stanovenou úrokovou míru zhodnocení úspor. Je omezena možnost vybírat v průběhu pojištění peníze z pojistění.
  • U investičního životního pojištění si klient vybírá, jak chce úspory ukládat, rizika z tohoto způsobu umístění jdou na vrub klienta. U investičního pojištění lze vybírat z naspořené částky.
  • U důchodového pojištění si klient sjednává, jakou částku při určitém věku dostane buď jednorázově, či ve formě doživotní penze. Jak k důchodovému pojištění, tak investičnímu či kapitálovému životnímu pojištění i rizikovému životnímu pojištění lze sjednat neživotní připojištění – úraz, dávky v pracovní neschopnosti apod.

Jakou sjednávat pojistnou částku?

  • Pojistná částka pro případ úmrtí by měla u živitele rodiny odpovídat minimálně dvěma ročním platům. Optimálně tři až pět násobků ročního příjmu.
  • Jinými slovy má životní pojištění pokrýt finanční potřeby blízkých (manžel, manželka, děti ap.) v nejbližším období po pojistné události, než se postaví finančně na vlastní nohy. 

Jaké jsou výhody?

  • Nespornou výhodou životního pojištění je daňová uznatelnost zaplaceného pojistného. Při splnění zákonem stanovených podmínek je možné odepisovat ze základu daně z příjmů příspěvek na životní pojištění, kdy maximální odečitatelná částka činí 12.000 ročně.

Rádi Vám poskytneme konzultaci k životnímu pojištění. Kontaktujte nás!

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

FINANCE ALBATROS, s.r.o.
Znojemská 4320/76
586 01 Jihlava
Tel.: +420 567 303 606
Fax.: +420 567 303 606
E-mail: fa@financealbatros.cz

 

© FINANCE ALBATROS, s.r.o. všechna práva vyhrazena | edited by n.e.s.p.i.